Ribakardina mõõtmisjuhend

Ribakardina akna külge paigaldamiseks tuleb ära mõõta klaasiliistude vaheline kaugus.

Tuleb jälgida, et mõõdetava ribakardina kaugus akna lingist oleks piisav. Ribakardina paksus on oluline, et akent saaks avada.
Paksused 16 mm, 25 mm, 27 mm ning 50mm.

Arvestada tuleks veel akna avamisega, et ei oleks liiga vähe ruumi akna põse ja ribakardina vahel (ei saa akent täiesti lahti teha, kuna ribakardin võib minna vastu aknapõske).

Ribakardina paigaldamine akna avasse, s.t. akna põskede vahele.

Tuleb ära mõõta ava laius ja kõrgus.

Ohud:

Akent ei saa lahti teha – liiga väike vahe akna ja kardina vahel.

Ribakardina paigaldamine akna ava peale.

Akna põskede vahelisele laiusele liidetakse juurde 100 mm, s.t. ribakardina laius jääb mõlemalt poolt 50 mm üle.

Kui nii paigaldada pole võimalik, siis tuleks arvestada saada oleva laiusega ja sellest lähtuda.